Planer

Silje som liten kattunge

Uppfödning där hälsa och mentalitet går hand i hand med rastypiska La Perm katter. Alla våra katter är varje år HCM scannade, inför parning PK fria, blodgrupperade, FIV och FELV fria, PRA fria kollade för mask och giardia. Samt i övrigt friska och sunda i kropp och knopp.

Våra kattungar säljs i första hand som sällskapskatter, har du andra planer vill jag att det ska framgå vid intresseanmälan.

❤️ Väntad kull ❤️

SE* Mightyfalls BC Silje Arngrimsdotter väntar kattungar med S* ÄgirsHus BC Rrimturs Kattungar väntas 21-23/4 -2021

Silje är DNA testad UA och HCM Scannad UA. Love är HCM scannad UA.

I denna kombination kan det bli i stort sett alla färger. Röda (creme) pojkar och flickor, svart (blå), choklad (lila), maskat och fullfärg , vitfläck o utan vitt, agouti o solid.🥰

❤️ Planerad kull Sol och Stil ❤️

Stil och Sol

S* Ägirshus BC Sstilbard och S* Ägirshus BC Qquittra.

Sol är DNA testad UA och HCM Scannad UA. Stil är HCM scannad UA.

I denna kombination kan det bli Svart, röda/creme gossar, choklad, blå, lila och dito paddor.

heart

Se provparning nedan Silje och Love 

Provparning Sol och Stil